ورود / ثبت نام     تماس     شماره کارت جهت واریز : 6104337884390491
دوشنبه 17 مرداد 1401
وام‌گیری مزایا با ای اف تی
08 استفاده از ای اف تی برای مشکلات بینایی

08 استفاده از ای اف تی برای مشکلات بینایی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره520,000 ريال

09 استفاده از ای اف تی برای تولد زودهنگام و بیماری پارکینسون

09 استفاده از ای اف تی برای تولد زودهنگام و بیماری پارکینسون


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره760,000 ريال

02 ای اف تی برای استفاده بر روی بیماری ای ال اس

02 ای اف تی برای استفاده بر روی بیماری ای ال اس


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,270,000 ريال

03 ای اف تی برای خستگی مزمن، حساسیت به مواد شیمیایی، درد سرطان و دیابت

03 ای اف تی برای خستگی مزمن، حساسیت به مواد شیمیایی، درد سرطان و دیابت


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,180,000 ريال

04 ای اف تی برای استفاده بر روی خستگی مزمن

04 ای اف تی برای استفاده بر روی خستگی مزمن


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره690,000 ريال

05 استفاده از ای اف تی بر روی آرتریت روماتوئید

05 استفاده از ای اف تی بر روی آرتریت روماتوئید


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,130,000 ريال

06 استفاده از ای اف تی بر روی بیماری ام اس

06 استفاده از ای اف تی بر روی بیماری ام اس


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره960,000 ريال

07 استفاده از ای اف تی بر روی روماتیسم ستون فقرات

07 استفاده از ای اف تی بر روی روماتیسم ستون فقرات


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره810,000 ريال

10 استفاده از ای اف تی بر روی فیبروز کیستیک

10 استفاده از ای اف تی بر روی فیبروز کیستیک


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره900,000 ريال

11 استفاده از ای اف  تی بر روی سرطان سینه

11 استفاده از ای اف تی بر روی سرطان سینه


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره690,000 ريال

12 جمع شدن خون و خستگی مزمن

12 جمع شدن خون و خستگی مزمن


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره690,000 ريال

13خاطره ناگوار جنگی، تنفس عامل نارنجی، ترومبوز عمیق سیاهرگی

13خاطره ناگوار جنگی، تنفس عامل نارنجی، ترومبوز عمیق سیاهرگی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره850,000 ريال

14 آسیب به سر، حساسیت به نور و صدا

14 آسیب به سر، حساسیت به نور و صدا


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره920,000 ريال

15 روماتیسم ستون فقرات

15 روماتیسم ستون فقرات


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره960,000 ريال

16 تولد زودهنگام، پارکینسون، مثانه عصبی

16 تولد زودهنگام، پارکینسون، مثانه عصبی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره780,000 ريال

17 تومور غده هیپوفیز

17 تومور غده هیپوفیز


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره780,000 ريال

18 آرتریت روماتوئید

18 آرتریت روماتوئید


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,030,000 ريال

19 آسم

19 آسم


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره750,000 ريال

20 خاطرات جنگی، پی تی اس دی

20 خاطرات جنگی، پی تی اس دی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,190,000 ريال

21 نوروپاتی

21 نوروپاتی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره280,000 ريال

22 سرطان پروستات

22 سرطان پروستات


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره390,000 ريال

23 خستگی مزمن و حساسیت به مواد شیمیایی

23 خستگی مزمن و حساسیت به مواد شیمیایی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,310,000 ريال

24 دیابت

24 دیابت


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره740,000 ريال

25 حرکت بیش از حد

25 حرکت بیش از حد


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره900,000 ريال

26 دردهای متعدد ناشی از بدرفتاریهای دوران کودکی

26 دردهای متعدد ناشی از بدرفتاریهای دوران کودکی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره900,000 ريال

مسائل کودکی

مسائل کودکی


طرز استفاده از ای اف تی بر روی مسائل کودکی توسط گری کریگ نشان داده می شود.هزینه دوره1,170,000 ريال

ای اف تی برای ترس از صحبت کردن در جمع

ای اف تی برای ترس از صحبت کردن در جمع


گری کریگ روی ترس کسی از صحبت کردن در جمع با ای اف تی کار می کند.هزینه دوره1,390,000 ريال

مجموعه اول فیلمهای ای اف تی برای بیماریها - فیمهای 1 تا 13 - بیش از 19 ساعت - با تخفیف

مجموعه اول فیلمهای ای اف تی برای بیماریها - فیمهای 1 تا 13 - بیش از 19 ساعت - با تخفیف


با مشاهده این فیلمها هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره7,980,000 ريال

مجموعه دوم فیلمهای استفاده از ای اف تی بر روی بیماریها - فیلمهای 14 تا 26 - بیش از 18 ساعت - با تخفیف

مجموعه دوم فیلمهای استفاده از ای اف تی بر روی بیماریها - فیلمهای 14 تا 26 - بیش از 18 ساعت - با تخفیف


با مشاهده این فیلمها هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره7,700,000 ريال

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2022 www.EFTIranian.ir‎, All rights reserved.