ورود / ثبت نام     تماس     شماره کارت جهت واریز : 6104337884390491
دوشنبه 25 تیر 1403
محتوای این سایت هیچ قفلی ندارد. ثبت نام هم در آن لازم نیست. همه فایل‌ها را می توانید ابتدا دانلود کنید و بعد بپردازید.
آیدی تماس در ایتا فقط و فقط: www_eft_ir@ کانال ایتا فقط و فقط: eft_forughmand@ سایر کانال ها و یا آیدی هایی که به اسم فرهاد فروغمند در ایتا وجود دارند جعلی هستند و هیچ ربطی به ایشان ندارند.
03 ای اف تی برای خستگی مزمن، حساسیت به مواد شیمیایی، درد سرطان و دیابت

03 ای اف تی برای خستگی مزمن، حساسیت به مواد شیمیایی، درد سرطان و دیابت


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,180,000 ريال

04 ای اف تی برای استفاده بر روی خستگی مزمن

04 ای اف تی برای استفاده بر روی خستگی مزمن


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره690,000 ريال

05 استفاده از ای اف تی بر روی آرتریت روماتوئید

05 استفاده از ای اف تی بر روی آرتریت روماتوئید


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,130,000 ريال

06 استفاده از ای اف تی بر روی بیماری ام اس

06 استفاده از ای اف تی بر روی بیماری ام اس


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره960,000 ريال

07 استفاده از ای اف تی بر روی روماتیسم ستون فقرات

07 استفاده از ای اف تی بر روی روماتیسم ستون فقرات


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره810,000 ريال

08 استفاده از ای اف تی برای مشکلات بینایی

08 استفاده از ای اف تی برای مشکلات بینایی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره520,000 ريال

09 استفاده از ای اف تی برای تولد زودهنگام و بیماری پارکینسون

09 استفاده از ای اف تی برای تولد زودهنگام و بیماری پارکینسون


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره760,000 ريال

10 استفاده از ای اف تی بر روی فیبروز کیستیک

10 استفاده از ای اف تی بر روی فیبروز کیستیک


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره900,000 ريال

11 استفاده از ای اف  تی بر روی سرطان سینه

11 استفاده از ای اف تی بر روی سرطان سینه


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره690,000 ريال

12 جمع شدن خون و خستگی مزمن

12 جمع شدن خون و خستگی مزمن


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره690,000 ريال

13خاطره ناگوار جنگی، تنفس عامل نارنجی، ترومبوز عمیق سیاهرگی

13خاطره ناگوار جنگی، تنفس عامل نارنجی، ترومبوز عمیق سیاهرگی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره850,000 ريال

14 آسیب به سر، حساسیت به نور و صدا

14 آسیب به سر، حساسیت به نور و صدا


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره920,000 ريال

15 روماتیسم ستون فقرات

15 روماتیسم ستون فقرات


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره960,000 ريال

16 تولد زودهنگام، پارکینسون، مثانه عصبی

16 تولد زودهنگام، پارکینسون، مثانه عصبی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره780,000 ريال

17 تومور غده هیپوفیز

17 تومور غده هیپوفیز


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره780,000 ريال

18 آرتریت روماتوئید

18 آرتریت روماتوئید


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,030,000 ريال

19 آسم

19 آسم


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره750,000 ريال

20 خاطرات جنگی، پی تی اس دی

20 خاطرات جنگی، پی تی اس دی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,190,000 ريال

21 نوروپاتی

21 نوروپاتی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره280,000 ريال

22 سرطان پروستات

22 سرطان پروستات


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره390,000 ريال

23 خستگی مزمن و حساسیت به مواد شیمیایی

23 خستگی مزمن و حساسیت به مواد شیمیایی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,310,000 ريال

24 دیابت

24 دیابت


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره740,000 ريال

25 حرکت بیش از حد

25 حرکت بیش از حد


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره900,000 ريال

26 دردهای متعدد ناشی از بدرفتاریهای دوران کودکی

26 دردهای متعدد ناشی از بدرفتاریهای دوران کودکی


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره900,000 ريال

اپتیمال ای اف تی برای احساس به اندازه کافی خوب نبودن

اپتیمال ای اف تی برای احساس به اندازه کافی خوب نبودن


طرز کار گری کریگ و نحوه استفاده از اپتیمال ای اف تی را ببینید.هزینه دوره1,220,000 ريال

اپتیمال ای اف تی برای احساس خلوص و مسائل دوران جنینی

اپتیمال ای اف تی برای احساس خلوص و مسائل دوران جنینی
هزینه دوره1,740,000 ريال

اپتیمال ای اف تی برای استرس مداوم (کار بر روی دوران کودکی و جنینی از راه دور)

اپتیمال ای اف تی برای استرس مداوم (کار بر روی دوران کودکی و جنینی از راه دور)


گری کریگ قاب بندی مجدد می کند و اپتیمال ای اف تی انجام می دهد تا استرس فردی که هزاران کیلومتر از او فاصله دارد برطرف شود. بسیار جالب!!هزینه دوره1,830,000 ريال

اپتیمال ای اف تی برای خستگی و سندرم پای بی قرار

اپتیمال ای اف تی برای خستگی و سندرم پای بی قرار
هزینه دوره1,360,000 ريال

اپتیمال ای اف تی برای مسائل جنسی آقایان

اپتیمال ای اف تی برای مسائل جنسی آقایان
هزینه دوره1,000,000 ريال

اپتیمال ای اف تی برای مسائل مربوط به مادر و کامل بودن

اپتیمال ای اف تی برای مسائل مربوط به مادر و کامل بودن
هزینه دوره3,540,000 ريال

اپتیمال ای اف تی و مشکلات تنفسی

اپتیمال ای اف تی و مشکلات تنفسی
هزینه دوره1,210,000 ريال

استفاده از درمانگر نادیده برای آسودگی از یک خاطره ترسناک کودکی

استفاده از درمانگر نادیده برای آسودگی از یک خاطره ترسناک کودکی
هزینه دوره1,150,000 ريال

ای اف تی برای ترس از صحبت کردن در جمع

ای اف تی برای ترس از صحبت کردن در جمع


گری کریگ روی ترس کسی از صحبت کردن در جمع با ای اف تی کار می کند.هزینه دوره1,390,000 ريال

ای اف تی برای مقابله با پرخوری

ای اف تی برای مقابله با پرخوری


اگر همراه با این مجموعه فیلمها ضربه بزنید میلتان به پرخوری کاهش می یابد. به علاوه از گری کریگ یاد می گیرید که چگونه ریشه یابی کنید.هزینه دوره6,380,000 ريال

ایموشن کد

ایموشن کد


ارائه توسط دکتر بردلی نلسون مخترع ایموشن کد. همه مدعیان استادی از همین فیلم یاد گرفته اند و هیچ منبع دیگری وجود ندارد.هزینه دوره1,900,000 ريال

بادی کد

بادی کد


ارائه توسط دکتر بردلی نلسون مخترع روش. همه مدعیان استادی از همین فیلمها یاد گرفته اند و منبع دیگری وجود ندارد.هزینه دوره2,570,000 ريال

بازاریابی ای اف تی

بازاریابی ای اف تی


گری کریگ یاد می دهد چگونه به شیوه اخلاقی پول زیادی از ای اف تی دربیاورید. به مدت 3 ساعت و 45 دقیقههزینه دوره2,250,000 ريال

بی اس اف اف BSFF

بی اس اف اف BSFF


فیلم و کتاب روش بی اس اف اف ابداع دکتر لری نیمز. این روش مورد تایید گری کریگ و رقیب ای اف تی ضربه ای است. ولی تاثیر آن از اپتیمال ای اف تی کمتر می باشد. بی اس اف اف بر پایه آزمایش عضله و دکتر لری نیمز متخصص این کار است. با خرید این دوره آزمایش عضله را هم از متخصص آن می آموزید.هزینه دوره3,980,000 ريال

ترک سیگار به روش آلن کار

ترک سیگار به روش آلن کار


بهترین روش ترک سیگار در دنیا. توصیه می شود آن را با ای اف تی ترکیب کنید.هزینه دوره770,000 ريال

درمان سه بعدی - T3

درمان سه بعدی - T3


ارائه توسط پدید آورندگان روش و مورد تایید دکتر بردلی نلسون. همه مدعیان استادی از همین فیلمها یاد گرفته اند و هیچ منبع دیگری وجود ندارد.هزینه دوره1,120,000 ريال

درمانگر نهایی - ای اف تی

درمانگر نهایی - ای اف تی


گری کریگ بعضی فوت و فنها و خصوصا آزمایش عضله و استفاده از حس شهود را آموزش می دهد.هزینه دوره5,730,000 ريال

دن لاک - میلیونر درون را آزاد سازید

دن لاک - میلیونر درون را آزاد سازید


نکات موفقیت مالی که در دوره های اساتید دیگر ذکر نمی شوندهزینه دوره5,900,000 ريال

رفتن به عمق واقعه خاص در ای اف تی

رفتن به عمق واقعه خاص در ای اف تی
هزینه دوره1,000,000 ريال

زبان بدن ازدواج

زبان بدن ازدواج


شناخت بهتر از همسر کنونی یا آینده. ارائه توسط متخصص زبان بدنهزینه دوره1,560,000 ريال

زبان بدن دروغگو

زبان بدن دروغگو


روش تشخیص دروغگویی از روی زبان بدنهزینه دوره670,000 ريال

سمینار محدودیت صفر (دکتر هولن و دکتر جو وایتلی)

سمینار محدودیت صفر (دکتر هولن و دکتر جو وایتلی)


دومین سمینار دکتر هولن و دکتر جو وایتلی. با سمینار هواوپونوپونو (هاوایی) که قبلاً منتشر شده است فرق دارد.هزینه دوره2,490,000 ريال

سمینار هو اوپونوپونو

سمینار هو اوپونوپونو


ارائه توسط دکتر ایهالیاکالا هولن و دکتر جو وایتلی. اولین سمیناری که در این زمینه در دنیا برگزار شد.هزینه دوره2,120,000 ريال

سیر تحول ای اف تی ضربه ای، اپتیمال  و درمانگر نادیده

سیر تحول ای اف تی ضربه ای، اپتیمال و درمانگر نادیده


گری کریگ شرح می دهد: تاریخچه ای اف تی ضربه ای و اپتیمال، نقش دکتر کالاهان، نیابتی، کار روی مسائل مالی، نحوه استفاده از جملات تاکیدی برای رسیدن به خواسته ها، طرحهای آینده، خواندن کدام کتابها را توصیه می کندهزینه دوره1,610,000 ريال

علم ای اف تی

علم ای اف تی


خلاصه ای از تحقیقات انجام شده درباره ای اف تی. انتشار به زبان انگلیسی در 2019هزینه دوره1,000,000 ريال

فیلم مستند: عملیات آسودگی با ای اف تی

فیلم مستند: عملیات آسودگی با ای اف تی


ببینید سربازانی که خاطرات وحشتناکی از جنگ دارند چگونه با استفاده از ای اف تی آسوده می شوندهزینه دوره1,300,000 ريال

قاب بندی مجدد

قاب بندی مجدد


این مجموعه توسط گری کریگ و از میان فیلمهای ای اف تی برای بیماریها انتخاب شده است. با مشاهده اینها می توانید قاب بندیهای مجددی را که متداول و پرکاربرد هستند یاد بگیرید و در موارد مناسب بکار ببرید.هزینه دوره590,000 ريال

گفتگوی گری کریگ با یک متخصص ای اف تی درباره نحوه استفاده از روش بر روی وسواس

گفتگوی گری کریگ با یک متخصص ای اف تی درباره نحوه استفاده از روش بر روی وسواس


طرز استفاده از ای اف تی بر روی وسواس. اگر وسواس دارید یا می خواهید به کسی در این مورد کمک کنید این مجموعه می تواند خیلی مفید باشد. اشتباهات متداولی که مبتدیان یا اساتید دروغین در این زمینه مرتکب می شوند و همین طور روش اصولی کار شرح داده می شود.هزینه دوره650,000 ريال

مسائل کودکی

مسائل کودکی


طرز استفاده از ای اف تی بر روی مسائل کودکی توسط گری کریگ نشان داده می شود.هزینه دوره1,170,000 ريال

مکمل استاندارد طلایی

مکمل استاندارد طلایی


مشاهده این کلیپها برای درک عمیقتر استاندارد طلایی ضروری است.هزینه دوره8,470,000 ريال

کارگاه تسلط بر ای اف تی ضربه ای (پیشرفته)

کارگاه تسلط بر ای اف تی ضربه ای (پیشرفته)


این مجموعه قبلا هرگز و در هیچ جایی منتشر نشده است. برای اولین بار در همین وبسایت در دسترس قرار می گیرد.هزینه دوره12,390,000 ريال

کسب و کار ای اف تی

کسب و کار ای اف تی


گری کریگ توضیح می دهد که چگونه کسب و کار ای اف تی راه بیاندازید.هزینه دوره3,400,000 ريال

کوانتوم تاچ

کوانتوم تاچ


دوره مقدماتی. ارائه توسط ریچارد گوردون مخترع روش کوانتوم تاچهزینه دوره1,790,000 ريال

02 ای اف تی برای استفاده بر روی بیماری ای ال اس

02 ای اف تی برای استفاده بر روی بیماری ای ال اس


با مشاهده این فیلم هم طرز کار گری کریگ بر روی بیماریها را می بینید و هم می توانید وامگیری مزایا کنیدهزینه دوره1,270,000 ريال

کتابهای نیک اورتنر

کتابهای نیک اورتنر
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای جذب

ای اف تی برای جذب
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای سوگ

ای اف تی برای سوگ
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی تپینگ مثبت

ای اف تی تپینگ مثبت
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای آسیبهای روابط

ای اف تی برای آسیبهای روابط
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای افزایش درآمد و فروش

ای اف تی برای افزایش درآمد و فروش
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای خرید خانه

ای اف تی برای خرید خانه
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای عشق و ازدواج

ای اف تی برای عشق و ازدواج
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای کسب و کار

ای اف تی برای کسب و کار
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای درمان بیماری

ای اف تی برای درمان بیماری


اختلالات روحی، دردهای مزمن، مدیریت بیماریهاهزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای عزت نفس و اعتماد به نفس

ای اف تی برای عزت نفس و اعتماد به نفس
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای معاملات سهام و فارکس

ای اف تی برای معاملات سهام و فارکس
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای اعتیادها

ای اف تی برای اعتیادها
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای روزه گرفتن

ای اف تی برای روزه گرفتن
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای روابط

ای اف تی برای روابط
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای یائسگی

ای اف تی برای یائسگی
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای خواب

ای اف تی برای خواب
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای کنترل درد

ای اف تی برای کنترل درد


با مشاهده این مجموعه می توانید بر روی مسائل خودتان و خصوصا دردها وامگیری مزایا کنید. در این صورت معمولا نیازی به ریشه یابی برای خودتان نخواهید داشت. به علاوه با روش کار گری کریگ هم بیشتر آشنا می شوید.هزینه دوره30,000 ريال

ای اف تی برای جلوگیری از تعلل در کارها

ای اف تی برای جلوگیری از تعلل در کارها
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای ترک سیگار

ای اف تی برای ترک سیگار
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای لاغری

ای اف تی برای لاغری
هزینه دورهرایگانـ

ای اف تی برای چاکراها

ای اف تی برای چاکراها
هزینه دورهرایگانـ

درمانگر نادیده

درمانگر نادیده


این کتاب اصلی آموزش اپتیمال ای اف تی و رایگان است.هزینه دورهرایگانـ

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2022 www.EFTIranian.ir‎, All rights reserved.